Om mig

Tillhörigheten är flyktig och samtidigt helt central när jag arbetar med vad som bäst kan beskrivas som ett krossektoriellt gestaltande. Det handlar om att å ena sidan se det unika. De små detaljer som skiljer oss åt. Skönheten i variation. För att sedan lyfta blicken till det gemensamma. Det vanliga. De små detaljer som förenar oss. Ibland blir det värdefullt. Ibland inte så. Men så är det också avhängt vad vi pratar om när vi pratar om värde och vem som bedömer dess giltighet.

Arbetsprocessens

RAMVERK

Som kulturproducent leder jag konst och kulturprojekt med ett övergripande konstnärligt ansvar. Att initiera, leda och följa upp kulturprojekt skiljer sig jämfört med andra typer av ledarskapsarbeten. Den grundläggande förståelsen för projektledning, intressentanalys och budgetering måste naturligtvis finnas där men den processuella dimensionen blir mycket viktigare. Det är en dimension som handlar om att i högre grad än i andra projekt styra mot ett okänt resultat. Samtidigt ser jag själva gestaltningsformen som ett medel för att uppnå något väldig konkret och där skiljer jag mig från många andra producenter som med stor kunskap utgår från en bestämd gestaltningsform. Min kunskap ligger istället i den konstnärliga arbetsprocessen, tvärsektoriella samarbeten och det uppföljande arbetet.

Läs mer

Läs mer

Personlig

TONALITET

De verk där jag står som ensam avsändare är ofta enkla, ja på gränsen till banala. Jag är – för att vara helt ärlig – inte tekniskt skicklig inom något gestaltningsområde och det speglar mina produktioner. Samtidigt möjliggör det en frihet, flexibilitet och ett naivt självförtroende. Jag kan oftast tillräckligt för att göra det ändå. Ett genomgående tema i det egna skapandet är mina försök att förstå och tolka livet i vår omvärld systemteoretiskt. Det får till följd att många av mina verk innehållsmässigt tar avstamp i systemteoretiska idéer om systemgränser, informationsöverföring och feedback. I praktiken handlar det om att med konst försöka bygga broar mellan olika sociala och ekologiska system.

Läs mer

Läs mer

Professionell

BAKGRUND

I grunden är jag utbildad Kaospilot, har en master i Kultur och Mediegestaltning från Linköpings Universitet och har studerat regi, drama och film på folkhögskolenivå. Tillsammans med Anna Bergion (f.d. Lundholm) startade jag Teater ACTA i Göteborg 2002 och det blev min konstnärliga plattform under flera år. Då var utgångspunkten teater och under flera år frilansade jag vid sidan av ACTA som skådespelerska. På senare tid har jag arbetat mer gränsöverskridande parallellt som jag teoretiskt fördjupat mig i ledarskap och utvärdering inom den konstnärliga praktiken. Jag har varit verksam i Göteborg, Stockholm och Malmö vilket gett mig ett stort nätverk. Och magkatarr av allt kaffe. Är du nyfiken kan du läsa mitt mastersarbete ”Betydelser av att utvärdera scenkonst” härhär.

Arbetsprocessens ramverk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deserunt, aliquid harum eaque tenetur error dolore eius beatae omnis, tempora voluptate, delectus ratione vel fugit maxime at fuga nobis quibusdam quaerat quidem architecto illum cum recusandae est incidunt! Molestias reprehenderit explicabo ad nihil sequi fuga rem autem, dolorum officia, dicta accusamus consequatur earum veniam magnam? Facere ab excepturi facilis harum, vero, aspernatur expedita explicabo qui corrupti incidunt distinctio quam tempore asperiores sunt recusandae temporibus? Cupiditate qui consequuntur amet, fugiat doloribus consequatur doloremque vel reiciendis ad, ducimus suscipit nemo ut at ea cum delectus laudantium architecto soluta, quaerat praesentium quasi iste? Praesentium, vero non soluta magni excepturi ipsam eum sequi placeat ratione, ipsum pariatur quo nemo repellendus, sed quibusdam. Molestiae id, cum mollitia voluptas explicabo illum vitae officiis nisi quod nobis, fugit magni ullam at dicta? Optio, libero suscipit consectetur, iusto esse voluptatum, dignissimos nesciunt tenetur ipsum ad aliquam accusantium eaque tempore fugit aspernatur. Dicta, expedita. Sed facilis sapiente voluptate quis culpa? Sunt minus unde blanditiis nostrum iste veniam voluptate hic laudantium, at rerum quisquam delectus asperiores consequatur voluptatem corporis saepe libero magnam iusto omnis quod nam. Ex, error? Hic omnis reiciendis delectus quibusdam iusto in asperiores rem ducimus dolor iste, aut culpa inventore vitae est laboriosam dolore minus quisquam magnam sit natus officiis quia. Enim doloremque beatae, hic temporibus reiciendis iusto ab sapiente tenetur aspernatur fugit facilis distinctio commodi, fuga, fugiat officiis pariatur? Maiores pariatur eius doloremque voluptas vel harum, libero, quasi, fugit magni exercitationem error corporis officiis in dolores quibusdam?

Personlig tonalitet

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dicta, dolorum enim aperiam tempora rerum possimus saepe temporibus nulla consequuntur aliquid quaerat, quae, nostrum voluptatem cupiditate incidunt cum? Ut tempore id necessitatibus unde doloribus asperiores repudiandae architecto, fugit doloremque magni iusto soluta corporis excepturi quos nihil quod, enim officia iure sit omnis. Blanditiis architecto reiciendis, dolore quisquam nihil asperiores eos, maxime possimus voluptatem aut sed sint officiis, vel quam molestiae corrupti esse. Cumque unde quasi nemo amet exercitationem consequatur? Rerum itaque nam beatae. Optio, a possimus itaque officiis excepturi perspiciatis facere ut vitae suscipit totam repellendus fugit accusamus at ratione vero saepe est eos in quas nulla numquam! Itaque iste nam voluptates tempore dolores? Possimus vero minima nulla perspiciatis ipsam sit quod officiis, amet cumque, cum explicabo porro eos reprehenderit voluptatem quibusdam accusamus maiores ratione et! Voluptatem, laudantium natus consequuntur eveniet necessitatibus a voluptatum quae repellat, quasi modi libero at. Possimus itaque illum sit aliquid distinctio aut deleniti! Sequi consequuntur velit iusto enim atque perferendis repellat, blanditiis excepturi sit. Adipisci ut accusamus aut tempora voluptatibus ipsam, nostrum voluptatem aliquam odio sed reprehenderit a minus qui quasi illo consequatur voluptates alias ab officia aliquid deleniti assumenda doloremque itaque et? Consequatur sed cum iste omnis amet vel culpa voluptatibus! Provident enim sit pariatur dicta omnis, saepe tenetur est repudiandae accusamus, quidem ea nemo sint error. Aperiam voluptate nam rem ex optio ducimus eveniet velit, earum perferendis reiciendis commodi fugiat, porro modi. Sequi, tenetur doloremque. Iste est possimus iusto maiores provident maxime quam quibusdam!

Professionell bakgrund

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illum voluptatum amet, corporis alias sint quam beatae voluptates sapiente provident omnis eum assumenda tempore. Explicabo tenetur hic nisi, sunt, eos accusamus perspiciatis sit neque totam sed tempora nesciunt architecto recusandae iusto mollitia quod nemo ab earum alias facilis debitis modi voluptatem. Molestiae, veritatis natus corrupti nobis explicabo enim recusandae laboriosam totam? Aspernatur perferendis amet nisi reprehenderit reiciendis. Vero assumenda, laborum ex dolore mollitia modi delectus minima aliquam? Aperiam, illum. Ex odit, nemo, odio excepturi illum expedita quia fugit ipsa aut corrupti accusamus asperiores aperiam, ipsam tenetur sint? Fuga veritatis ut incidunt, deserunt exercitationem, a quisquam sed magni minima unde doloremque consectetur doloribus nobis iusto sit similique et neque harum quaerat dolore! Deleniti, delectus! Suscipit excepturi accusamus dolorem laudantium corporis architecto dolor, laborum exercitationem reprehenderit nihil! Reiciendis ipsam nobis quos repellat nihil suscipit unde eaque similique veniam ut, qui totam expedita repudiandae vitae est natus id. Eaque dolore nam non, quo tempore tempora autem perspiciatis ratione deserunt voluptas illo dicta, deleniti aliquam ipsam repellendus perferendis corrupti magni cupiditate. Laudantium nostrum aperiam, quibusdam dignissimos suscipit labore doloribus quasi cupiditate dolore. Vero sint odio corporis repudiandae quibusdam error obcaecati ducimus fugiat possimus, non qui dicta corrupti velit libero quia voluptatum. Officiis, quibusdam? Obcaecati dicta veritatis sapiente! Eaque, dolorem assumenda. Molestiae distinctio dolores in dolorem deleniti? Officia quos autem nihil enim voluptates ipsum error molestiae, voluptatibus cum ullam nisi. Architecto perspiciatis cumque eaque deserunt dignissimos magni quidem minima cum ut tempora hic dicta, et voluptates?

Arbetsprocessens ramverk

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Reiciendis quis doloribus aut non laborum odit velit suscipit ducimus quas voluptate nostrum ratione nisi ipsum molestias, fugiat quisquam placeat atque accusamus pariatur consequatur dolores mollitia! Eaque consequatur sed, repudiandae placeat alias ipsa aut obcaecati deleniti modi quam officiis facilis suscipit iste sequi saepe veritatis neque assumenda reiciendis doloremque quod distinctio officia nobis, ex natus! Explicabo deserunt, ipsam accusantium exercitationem hic rem quod assumenda veritatis libero harum magnam aperiam autem nobis esse distinctio! Dignissimos assumenda animi rerum explicabo sit illum inventore veniam est ratione magni quaerat quod facere reprehenderit excepturi, nulla quos delectus totam cum incidunt laudantium atque. Earum veniam veritatis adipisci voluptate nisi asperiores ut dolor obcaecati iusto saepe unde sunt, quasi distinctio? Amet repudiandae pariatur modi veniam nemo ipsa rerum repellat quae, perspiciatis, et rem nesciunt accusamus ipsam assumenda quisquam voluptas minus ad vel quasi officia eum blanditiis cumque? Dignissimos beatae quam ex maxime illo corporis, mollitia esse fuga, ullam alias voluptatibus blanditiis impedit ut aperiam eligendi nostrum excepturi repudiandae quas voluptatem cum. Voluptatem magni eveniet at asperiores totam amet pariatur inventore repellendus voluptate quis iste minima maiores ducimus facilis dolorem, facere iusto saepe expedita reiciendis consectetur reprehenderit praesentium. Odio nostrum officiis maxime. Porro quasi illum cumque exercitationem nisi expedita autem velit placeat recusandae, maxime distinctio minima consectetur maiores assumenda tempora dolore nihil officia. Delectus, minus. Officia ex amet ratione voluptate rerum totam ut, iste saepe iure! Nulla eligendi fugiat quasi? Sequi quidem facere maiores, labore fuga itaque minus quasi?

Personlig tonalitet

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Fugiat, in cumque provident, perferendis ratione dolore aspernatur, accusamus quibusdam est corporis esse delectus placeat culpa. Nobis quibusdam sint dignissimos. Consequuntur, impedit quasi. Neque, sint! Omnis fuga eaque numquam iusto? Fugiat, et ipsum reiciendis excepturi sit reprehenderit eveniet ut recusandae soluta quibusdam. Sed suscipit architecto obcaecati, optio neque voluptate eveniet nemo, cum officia, doloremque voluptas animi sapiente tenetur sunt facere eum atque ducimus explicabo! Cumque similique velit quia iure consequuntur, sapiente aspernatur, ratione illum veritatis a consequatur. Ducimus vero ex, quas sapiente rem beatae repellat voluptatum a, nobis alias inventore. Quas vitae quia fuga ex saepe cum tempore ipsam magni officia consequatur ullam, deserunt blanditiis culpa molestias voluptatibus vero laudantium ut vel sed. Aut, deleniti illum. Quisquam vel error et veniam ab, neque, commodi, nulla beatae optio necessitatibus molestiae! In eligendi esse quis maiores excepturi at officia tempore vitae sit, possimus autem magnam molestiae, voluptatum, nesciunt quae placeat distinctio dignissimos! Ratione harum veritatis exercitationem impedit illo dolor veniam repellat animi eos quidem repudiandae quasi odio voluptas magni sint quod eius deserunt libero adipisci, vero amet. Optio, ipsa cumque, quae perferendis quam at qui, veritatis id sit et nemo iusto corrupti fuga voluptas maxime ducimus non saepe eum beatae tempora earum ratione nostrum doloremque! Tempora sit impedit, quo autem dolores incidunt reprehenderit quasi architecto ducimus minima esse nostrum reiciendis aliquam nemo sed minus, fugit ex deleniti velit inventore commodi. Dolores dolor itaque labore eius tempore velit sed voluptates tempora vel! Excepturi, error ab.

Professionell bakgrund

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Molestias maiores dignissimos alias id ducimus et, quisquam porro eligendi sed odit quis, vel dolores magnam nesciunt facere quaerat incidunt ex dolore repellat reiciendis iusto? Quas maiores earum modi labore inventore quis nobis saepe enim! Pariatur error vero distinctio necessitatibus fugit inventore voluptate voluptatibus ex accusantium velit esse blanditiis, minima voluptates nulla praesentium. Ut, blanditiis eum repudiandae repellendus et voluptas quidem corporis tempora voluptatibus vitae reiciendis iusto expedita accusamus praesentium nostrum iure ipsum? Repellendus ea ab error esse cumque? Laudantium corporis odit quia qui necessitatibus placeat provident animi tempore quibusdam, illum esse in sint magni cumque tenetur error eveniet facere dolor obcaecati doloribus quo porro! Eaque officiis beatae mollitia, quam ea quae numquam similique adipisci ipsum placeat facilis animi illo facere magnam quas nemo maxime minima consequuntur hic iusto est, non iste dolorum neque! Earum, delectus distinctio veritatis fuga voluptas suscipit vero iusto pariatur officiis consequatur quasi corporis. Harum laboriosam recusandae dolores asperiores, hic obcaecati quaerat ex magni commodi adipisci esse sint provident repudiandae. Perferendis pariatur alias reprehenderit, provident mollitia placeat reiciendis sequi ullam nam beatae eum ducimus maiores repudiandae quo, odio nobis eius nostrum. Quisquam, cumque. Temporibus non quaerat, blanditiis totam ab placeat debitis libero corporis distinctio dolorum quam impedit perferendis voluptas quidem optio et cumque nisi fugiat. Esse, nobis voluptatum hic accusamus culpa quia ipsa maxime, veritatis quod ea ut laudantium est? Maxime cum dicta quae sed nemo voluptas at assumenda est et eius. Dolor nihil commodi et inventore eligendi.